Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe

 

 

- Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E –


 


 

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku poszukuje przedsiębiorców, prowadzących sklepy spożywcze na terenie Miastka, do współpracy w zakresie realizacji bonów towarowych dla klientów MGOPS.

 

opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w placówkach handlowych na terenie Miastka bonów żywnościowych i / lub bonów na art. higieniczne, które wydawane będą klientom Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w ramach pomocy w naturze, przez co rozumie się bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych i higienicznych osobom posiadającym bony wystawione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku.

 

2. Ilość wydawanych do realizacji bonów jest uzależniona od ilości wniosków złożonych przez klientów MGOPS, uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy.


 

3. Przewidywany czas realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.


 

warunki wykonania usługi


 

1. Artykuły będą wydawane na podstawie bonów żywnościowych i bonów na art. higieniczne wystawionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku.

 

· Bon jest imienny - podlega wymianie na artykuły spożywcze lub higieniczne osobie oddającej go do realizacji, po okazaniu się dowodem osobistym;

· Posiada numer kolejny;

· Jest opatrzony pieczątką firmową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku oraz pieczątką i podpisem kierownika i głównego sięgowego;

· Wartość nominalna bonu wynosi 1,00 zł 2,00 zł, 5,00 zł, 10,00 zł, 20,00 zł, 50,00 zł, 100,00 zł - określa kwotę, jaką klient może zrealizować w ramach jednego bonu – kwota wpisana liczbowo oraz słownie;

· Posiada określony termin ważności, w którym możliwa jest jego realizacja – przez okres trwania umowy.
 

2. Zamawiający prowadzi rejestr wydanych bonów.

 

3. Wykonawca jest zobowiązany wydać posiadaczowi bonów artykuły spożywcze lub higieniczne z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

 

4. Wykonawca nie może wymieniać bonów na równowartość w gotówce.

 

5. Bon należy zrealizować w całości, reszta nie będzie wydawana.

 

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie noty księgowej przedstawionej przez Wykonawcę z rzeczywistej ilości zrealizowanych bonów. Dopuszczamy możliwość rozliczania raz w miesiącu.

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zrealizowanych bonów, podbitych na odwrocie pieczątką firmową Wykonawcy, razem z notą księgową w celu umożliwienia Zamawiającemu jej weryfikacji.

 

8. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty przedłożenia noty księgowej Zamawiającemu.

 

9. Wykonawca nie może przekazać powyższego zadania do realizacji innemu podmiotowi.

 

10. W razie wątpliwości co do autentyczności bonu Wykonawca ma obowiązek zażądać od klienta okazania decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek w formie bonu, gdyż zrealizowane przez Wykonawcę przerobione lub podrobione bony nie będą przez Zamawiającego uznawane za podstawę do regulowania zobowiązań finansowych.

 

11. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od płatności za bony zrealizowane niezgodnie z umową, a w szczególności:

· w przypadku stwierdzenia wymiany bonów na gotówkę przez pracowników Wykonawcy

· w przypadku wydania na podstawie bonów napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych.

 

12. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności określonych w punkcie 11, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.


 

sposób i termin złożenia oferty


 

1. W przypadku chęci podjęcia współpracy w realizacji powyższego zadania należy złożyć wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 w siedzibie Zamawiającego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku ul. Juliana Tuwima 1 w sekretariacie pokój nr 5 w terminie do 15.12.2016r . do godz. 1400

 

2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Stankowiak, tel. 59 857 27 86 w godz. od 700 do 1500

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że realizacja tego przedsięwzięcia nie leży w interesie publicznym a Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Stankowiak 08-12-2016 10:42:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jesionowska 01-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Stankowiak 08-12-2016 11:06:47