Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

|--- Dane teleadresowe

|--- Statut

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Ogłoszenia

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata 2014-2020

|--- Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

|--- Ogłoszenie

Stypendia i zasiłki szkolne

|--- Stypendia i zasiłki szkolne

Dodatki mieszkaniowe

|--- Dodatki mieszkaniowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny

|--- Dodatek energetyczny

Asystent rodziny

|--- Asystent rodziny

Karta Dużej Rodziny

|--- Karta Dużej Rodziny

Fundusz alimentacyjny

|--- Fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne

|--- Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz wychowawczych "500+"

|--- Świadczenia rodzinne

|--- Organizacja pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w sierpniu 2020

Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500 Plus"

|--- Świadczenia wychowawcze "Rodzina 500 Plus"

|--- Składanie wniosków "Rodzina 500 PLUS" po 1 lipca 2016r.

Zespół Interdyscyplinarny

|--- Zespół Interdyscyplinarny

Pomoc społeczna

|--- Zasady przyznawania pomocy

|--- Świadczenia pieniężne

|--- Świadczenie niepiężne

|--- Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej

Informacje

|--- Zamówienie publiczne, zapytania ofertowe

|--- Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

|--- Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

|--- RODO

|--- Informacja Kierownika MGOPS

Projekt "Ku gwiazdom"

|--- Wsparcie psychoga i opiekuna rodziny