Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. został powołany do działań Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko

Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób powołanych do zadań, których głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy, określone w art. 9b ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz. 1390).

Grupa Robocza to grupa osób powołanych do pracy nad konkretnymi problemami konkretnych osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.


Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

-diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:

-opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

-monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

-dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


 

NIEBIESKA KARTA

 

NIEBIESKA KARTA

     Niebieska Karta to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie "Niebieskiej Karty A". Można to zrobić podczas interwencji policji w domu - policja ma obowiązek taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również ma obowiązek założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

 • ośrodki pomocy społecznej

 • placówki oświatowe - szkoły, przedszkola

 • placówki służby zdrowia - przychodnie, szpitale

 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu "Niebieskiej Karty A" przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta C". W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna. Złożenie wniosku do Sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D". Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

PRZEMOC

     Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,

 • przemoc seksualna: np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

 • przemoc ekonomiczna: np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.


  PAMIĘTAJ:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Gminy Miastko
wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

Ewa Zarychta – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

 

Członkowie:

1) Tomasz Chuchla - NZOD "Rodzina" w Miastku

2) Magdalena Stankowiak - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

3) Magdalena Lisewska-Zajst - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

4) Aleksander Zator - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku

5) Marta Czajkowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku

6) Aleksander Sztobnicki - Komisariat Policji w Miastku

7) Adrian Lemańczyk - Komisariat Policji w Miastku 

8) Artur Szada-Borzyszkowski - Komisariat Policji w Miastku

9) Sylwia Konieczna - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Miastku

10) Lidia Harasim - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Miastku

11) Izabela Baranowska - Prokuratura Rejonowa w Miastku

12) Urszula Zając - Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Stankowiak 02-06-2016 09:24:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Jesionowska 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jesionowska 02-03-2020 14:42:09